Индивидуална Коучинг Сесия към „Дамата с Шестте Шапки“

150 лв.

Индивидуална коучинг сесия към програмата „Дамата с Шестте Шапки“

Изчерпан

Описание

Индивидуалната коучинг сесия към програмата „Дамата с Шестте Шапки“ е за всички жени, които са преминали един или повече модула от програмата. Сесията е възможност за работа по персонализирана тема за по-голям напредък и резултат в посока на себепознание. Коучингът е преживяване за себеразбиране, вдъхновение, мислене във възможности и решения, както и  изграждане на ангажираност към постигане на резултати.

Резултатите са индивидуални и могат да варират от животопроменящи до провокиращи яснота и осъзнатост. Зависят от готовността на дамата към промяна, ангажираност и желание за поглед от различна перспектива.