Дневник с визуално табло

30 лв.

Дневник „Какво искам да бъда, да правя и имам през 2022 – моята най-хубава година“ е инструмент за преглед на изминалата година, осмисляне на настоящето и изграждане на визия за 2022 година. На финала съдържа лично визуално табло, което да напомня и да те мотивира да сбъдваш това, към което се стремиш и което искаш да имаш през новата година.

Дневникът съдържа 8 страници във формат pdf. Целта му е по обозрим начин да направиш преглед на изминалата година, да осмислиш настоящето и да изграждиш визия за 2022.

Отстъпката важи до 31.01.2022г.

 

Описание

Дневникът е инструмент за преглед на изминалата година, осмисляне на настоящето и изграждане на визия за 2022 година. На финала съдържа лично визуално табло, което да напомня и да те мотивира да сбъдваш това, към което се стремиш и което искаш да имаш през новата година.

Съдържанието на дневника пресъздава преживяване, чрез което раздялата със старата година да бъде за теб позитивна и изпълнена с чувство на удовлетвореност и благодарност. Планирането на новата година се превръща във вдъхновение и готовност тя да стане 2022 по-добра от изминалата.

Попълвайки дневника и визуалното табло, ти:

Ще бъдеш: Удовлетворена, Уверена и Вдъхновена

Ще вземеш: Умения, качества, уроци и ще изградиш намерения и цели

Ще имаш: Позитивна раздяла с 2021 и мотивация да Бъдеш, Твориш и Живееш 2022 пъти повече през новата година