Програма Дамата с шестте шапки

Чувстваш ли се изгубена измежду многото роли и отговорности в ежедневието си?

Имаш ли усещането, че можеш да постигаш повече от това, което правиш сега въпреки огромноте усилия, които полагаш?

Имаш ли нужда от повече време за себе си?

Имаш ли нужда от промяна?

Готова ли си да започнеш промяната още сега?

Ако си отговорила на един или повече въпроси с „Да“, то  програмата „Дамата с шестте шапки“ е точно за теб!

ЗА КОГО Е ТАЗИ ПРОГРАМАТА

Програмата е създадена за всяка дама, която в ежедневието си носи няколко шапки- тези на жена, съпруга, майка, дъщеря, домакиня, професионалист и др. и която смята, че заслужава повече от това да изпълнява задачи и отговорности.

За всяка дама, която в стремежа си да бъде добра във всичките си роли (шапки):

 •  не намира време за себе си или рядко го прави
 •  не изпитва чувство за удовлетвореност (въпреки всички усилия и труд)
 •  изпитва вина (напр.че не отделя достатъчно време за децата) 
 •  затруднява се с приоритизирането

КАКВО ТЕ ОЧАКВА И КАКВО МОЖЕШ ДА ПОСТИГНЕШ В ПРОГРАМАТА

Програмата предлага лично, дълбоко и незабравимо преживяване, където всяка жена ще се свърже със себе си, с истинските си желания и със своите ценности, така че да оцени приноса си в своите роли (шапки) и да заживее в хармония, а не в битка с тях. Достигайки тази хармония, тя ще повлияе и на хората около себе си, на семейството си. По своя път на промяната всяка една ще получи подкрепа от професионален коуч, вдъхновение от груповата динамика и набор от инструменти, с които още по време на програмата тя ще постигне лични победи и резултати като:

 •  По-висока удовлетвореност от ролите, с които се идентифицира
 •  По-голяма яснота коe й е важно и кое не
 •  По-добро приоритизиране
 •  По-добро управление на времето и енергията
 •  Разбиране, приемане и трансформиране на емоциите, които й пречат във всяка една роля
 •  Баланс между ролите
 •  Обич към себе си, приемане и прошка
 •  По-ефективно общуване, слушане и изразяване
 •  Вътрешен баланс
 •  Работа с интуицията – свързване и вслушване в нея
 •  Живеене през любовта, добротата, радостта и яснотата във всяка една роля
 •  И още много неочаквани и ценни подаръци за себе си

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОГРАМАТА

Програмата Дамата с шестте шапки се базира на иновативен и холистичен подход (Rainbow Approach)за личностно и професионално развитие,който дава възможност за постигане на успехи, щастие и подобряване на всички житейски аспекти.   

Как това се постига? 

Чрез изграждане на 7 умения, които покриват всички сфери на личностното развитие:

 •  Идентичност
 •  Емоционална Интелигентност
 •  Самодисциплина
 •  Баланс
 •  Комуникационни умения
 •  Интуиция
 •  Осъзнато живеене.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА  

Програмата се състои от 8 модула, всеки с времетраене от 1,5 часа:

Първи модул: 
АЗ СЪМ- Мисия, Визия и Ценности

Адресира:

 • Чувството за неудовлетвореност от изпълнението на ролите
 • Неудовлетворяване на нуждите ни
 •  Липса на ясна цел и приоритизация

Ще работим върху:

 •  Изграждане на яснота къде съм спрямо удовлетвореността от ролите, които изпълнявам
 •  Преразглеждане на всяка една роля 
 •  Изграждане на ясна визия и фокус
 •  Определяне на ресурси, умения и подкрепа
 •  Поставяне на ясни приоритети, синхронизирани с ценностите 
 •  Изграждане на план с конкретни стъпки за постигането на желания резултат
 •  Изграждане на ангажираност към постигане на желания резултат
Втори модул: 
АЗ ЧУВСТВАМ- Емоции, Движение, Удоволствие

Адресира:

 • Прикриване на чувства и емоции
 • Неконтролирано избухване
 • Идентифициране и трансформиране на емоции, които вредят
 • Чувство на скованост
 • Чувство на вина

Ще работим върху:

 •  Освобождаване от ограничаващи поведения и вярвания
 • Изграждане на хармония между тялото и ума
 •  Разпознаване на вредни емоции и трансформирането им в желани такива
 •  Изграждане на чувство на наслада и закотвяне в нея
Трети модул:
АЗ ПРАВЯ- Вътрешна сила, Действие, Самодисциплина

Адресира:

 • Ниска енергия и неправилното й разпределение и управление
 • Неправилно или неефективно разпределение на времето
 • Липса или неправилна приоритизация на задачи и отговорности
 • Чувството за срам

Ще работим върху:

 • Синхронизиране на действията с ценностите и мисията
 • Балансиране и управление на енергията и усилията във всяка роля, и трансформирането им в действия
 • Приоритизиране и управление на времето
 • Управление на гнева
Четвърти модул
АЗ ОБИЧАМ- Чувства, Любов към себе си, Вътрешен баланс и хармония

Адресира:

 • Строгостта, осъждането и високите изисквания и очаквания към себе си
 • Вътрешен дисбаланс
 • Нехармонизирани взаимоотношения
 • Чувството на тъга и мъка

Ще работим върху:

 • Изграждане на любов към себе си и връзка с ценностите
 • Проявяване на любовта към себе си през различните роли
 • Връзка между проявата на любов към себе си и любовта към другите
 • Хармонизиране на взаимоотношенията през призмата на приемане, прошка и любов
 • Постигане на вътрешен баланс
Пети модул 
АЗ ГОВОРЯ- Комуникация, слушане, тишина

Адресира:

 • Неразбирателства и конфликти
 • Поставяне на другите пред себе си
 • Неспособност да казваме истината
 • Неспособност да отстояваме себе си

Ще работим върху: 

 • Осъзнаване на нивото на слушане през различните роли
 • Умения за дълбоко слушане (без предразсъдъци и осъждане)
 • Умения за поставяне на граници
 • Транзакционен анализ- комуникиране през 3 его състояния
 • Комуникиране на ценностите ни
 • Освобождаване от блокиращи тайни
Шести модул 
АЗ ВИЖДАМ- Интуиция, Познание, Възприятие

Адресира:

 • Затрупването  с информация, която поражда объркване и несигурност
 • Блокиране или недоверие на интуицията
 • Илюзия за себе си и другите

Ще работим върху:

 • Умение за събиране на информация и определяне коя е правилната и полезната
 • Изграждане на навика за творчество и креативност в ежедневието
 • Развиване и доверие на интуицията
 • Изграждане на отворена комуникация между ума и сърцето
 • Използване на желаното и мечтаното за намиране на отговори и взимане на решения
Седми модул
АЗ РАЗБИРАМ- осъзнато живеене през всички роли

Адресира:

 • Зависимости, които ни пречат да бъдем и изявяваме себе си
 • Лимитиращи вярвания
 • Негативни или болезнени  модели на мислене

Ще работим върху: 

 • Mindfulness техники
 • Техники за осъзнато живеене през различните роли
 • Освобождаване от лимитиращи вярвания
 • Изграждане на мисловни модели, които да й помагат
Осми модул 
АЗ СЪМ ЦЯЛА- интеграция на преживяното и сваляне на всички шапки

Адресира:

 • Неизползване/ ненадграждане на преживяното и наученото в програмата
 • Неяснота как да продължа
 • Несигурност как да надградя постигнатото в рамките на програмата

Ще работим върху:

 • Изграждане на визия след програмата на база постигнатото
 • Изграждане на план с конкретни стъпки за постигане на визията си
 • Идеи за внедряване и прилагане на наученото и преживяването в ежедневието

ОЩЕ СЕ СЕ ЧУДИШ ДАЛИ ПРОГРАМАТА Е ЗА ТЕБ?

Видиж запис от Безплатния уебинар „Аз и моите шапки“, от който можеш да добиеш представа за изживяването, подхода и метода, които се използват в програмата:

А ето и някои ОБРАТНИ ВРЪЗКИ от пилотното издание на програмата:

„С възможността да участвам в този проект, доведе до мащабни промени в мен. Докосна всички сетива и чувства. Постигнах хармония и баланс. Удоволетвореност и надежда. „

Миглена, 50г., София

„Програмата ме поведе през мирогледа на осъзнаване. „

Теодора, 35г., Бургас

„Програмата помага за повишаване на осъзнатостта в различните роли на една жена. 

Да се поставят цели за промяна, първи стъпки, както и мотивация да се пристъпи към действие! „

Мария, 38г., София

„Програмата може да и бъде полезна на всички жени да открият себе си и да ги накара да обърнат по-голямо внимание на себе си.“ 

Ана, 40г., Пловдив

За актуални дати и записване в някое от изданията на програмата може да видите тук.